Κατασκευή Έργων Υποδομής στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης Προϋπολογισμού 2.200.000 €