Πρόοδος εργασιών Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης (Μαρ 24)

1 Απριλίου, 2024

Πρόοδος αρχικής εκσκαφής οδών υπό την υπόβαση της οδοστρωσίας:

  • Οδός 1: 97%
  • Οδός 2: 100%
  • Οδός 3: 100%
  • Οδός 4: 100%
  • Οδός 5: 100%

 

Εκσκαφή δικτύου ακαθάρτων:

  • Οδός 1: 18%
  • Οδός 2: 30%
  • Οδός 3: 100%
  • Οδός 4: 40%

Μοιραστείτε το