Πρόοδος εργασιών Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης (Ιουν 24)

27 Ιουνίου, 2024

Πρόοδος αρχικής εκσκαφής οδών υπό την υπόβαση της οδοστρωσίας:

 • Οδος 1 97%(Υπολείπεται το τμήμα της οδού ανατολικά που συνδέεται με την υφιστάμενη επαρχιακή οδό)
 • Οδός 2 100%
 • Οδός 3 100%
 • Οδός 4 100%
 • Οδός 5 100%

Εκσκαφή δικτύου ακαθάρτων:

 • Οδός 1 98% 
 • Οδός 2 100%
 • Οδός 3 100 %
 • Οδός 4 53% 
 • Οδός 5 97%

Δίκτυο Ομβρίων & Φρεάτια Υδροσυλλογής:

 • Οδος 1 63%
 • Οδος 2 90%
 • Οδος 3 90%
 • Οδος 4 0%
 • Οδός 5 30%

Μοιραστείτε το