Κατασκευή 27 διαμερισμάτων στο Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Προϋπολογισμού 5.850.000 €