Πρόοδος εργασιών Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης (Φεβ 24)

14 Μαρτίου, 2024

Εγκατάσταση Αναδόχου στις 22 Νοε 23.

Παράταση Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Υπ. Αριθμ. 171014/21 Φεβ 2014)  έως 21 Φεβ 29.

Κατασκευή περίφραξης- τοποθέτηση σήμανσης- εκριζώσεις δέντρων/θάμνων και απομάκρυνση αυτών-χάραξη οδών.

Πρόοδος αρχικής εκσκαφής οδών υπό την υπόβαση της οδοστρωσίας:

    • Οδός Νο 1: 70 %
    • Οδός Νο 2: 100 %
    • Οδός Νο 3: 100%
    • Οδός Νο 4: 80%
    • Οδός Νο 5: 90%

Μοιραστείτε το