Η επιχείρησή μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει οτι, στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας με τον Οργανισμό, προσφέρει προς τα μέλη του ΑΟΟΑ:
1. Checkup:
Γεν. Αίματος
Σίδηρο
Φερριτίνη
Σάκχαρο
Κρεατινίνη
Τριγλικερίδια
ΤΚΕ
Χοληστερίνη
HDL
LDL
SGOT
SGPT
Ουρία
Ουρικό οξύ
Γεν.Ούρων
Κόστος: 45€

2. Ψηφιακή ακτινογραφία (F/P) με ιατρική γνωμάτευση και εκτύπωση σε CD: κόστος 18€

3. Ολοσωματική Μέτρηση – Λιπομέτρηση: Κόστος 25€

4. Καρδιολογικός Έλεγχος: Triplex – Ιατρική Γνωμάτευση: Κόστος 60€

Οι παραπάνω ειδικές τιμές ιατρικών εξετάσεων αφορούν στα μέλη του ΑΟΟΑ και τους πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Clinitest στην Βούλα Αττικής (Βας. Παύλου 89-91) Τηλ: 2108990852 – 2108954221