ετήσια συνδρομή:
22,90€/μήνα και αφορά την κεντρική και ανατολική Θεσσαλονίκη
19,90€/μήνα και αφορά την δυτική Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

https://www.thebodyfit.gr/