Τα προϊόντα και αγαθά στα οποία προσφέρουμε έκπτωση επι των λιανικών τιμών είναι όπως ο παρακάτω κατάλογος:
1) Πιεσόμετρα – 30-40%
2) Ιατρικά είδη – Ορθοπαιδικά – 20%
3) Ανατομικά Υποδήματα – 20%-30%
4) Παραφαρμακευτικά Προϊόντα -30%
5) Καλλυντικά Προϊόντα -30%
6) Προϊόντα Υγιεινής διατροφής -30%