Εκπτωτικά τιμολόγια στην ασφάλιση όλων των Ε.Ι.Χ. τους και της περιουσίας τους είτε έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο είτε όχι.

https://papachristos.gr/