Έκπτωση 15% για το 2023, για συντηρήσεις βλάβες κλιματιστικών και ψυγείων. Δεν καλύπτει την εγκατάσταση κλιματιστικών.

6980850080