Ολοκλήρωση 38ου Στεγαστικού Προγράμματος Δανείων

29 Δεκεμβρίου, 2023

Ο Οργανισμός ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε το 38ο Στεγαστικό Πρόγραμμα Δανείων, με τη χορήγηση δανείου σε δικαιούχο μέλος του.

Μοιραστείτε το