Γενική Διεύθυνση

03/03/2024 – Σήμερα

Ταξίαρχος Ιωάννης Αντωνίου

Γενικός Διευθυντής

Ο Ταξίαρχος Ιωάννης Αντωνίου γεννήθηκε το 1970 στη Μυτιλήνη Λέσβου. Εισήχθη το 1988 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1992 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Μηχανικού.

Φοίτησε σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του Όπλου του, στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), καθώς και στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

Έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ).

Κάτοχος πιστοποιήσεων μεταξύ των οποίων Διαχείρισης Μοντέλου Προσομοίωσης Joint Theater Level Simulation, Τεχνικού Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε), Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητών Προτύπου Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων – OHSAS 18001 Auditor / Lead Auditor Training Course (A17139) από τη Moody International Certification LTD.

Έχει παρακολουθήσει Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με τίτλο: «Σχεδίαση και Κατασκευή Υπογείων Έργων», καθώς επίσης το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) με τίτλο: «Διεθνή Θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε Μονάδες Μηχανικού ως Διμοιρίτης Αμφιβίων και Διοικητής Λόχου, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) ως Διμοιρίτης Λόχου Σπουδαστών και Δρίας Επιδείξεων, καθώς και ως Επικεφαλής Κλιμακίου 736 ΔΣΕ/Κλιμάκιο Λέσβου.

Ως Ανώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε ως Βοηθός ΔΜΧ και Διευθυντής Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας (ΓΥΑ) της 98 ΑΔΤΕ, ως Διευθυντής Γραφείου Μηχανικού Εκστρατείας (ΓΜΧΕ) και Γραφείου Στρατιωτικών Έργων (ΓΣΕ) καθώς και ως Τμηματάρχης Ειδικών Επιχειρήσεων του Β’ΣΣ (Βέροια), Διευθυντής 4ου Επιτελικού Γραφείου της ΕΛΔΥΚΟ (Ουρόσεβατς – Κόσσοβο) και ως Επιτελής ΔΙΣΧΕΔ της ΕΛΔΥΚ/3 Διοίκηση Ελληνικών Δυνάμεων (Λευκωσία – Κύπρος).

Το έτος 2007 τοποθετήθηκε ως Διοικητής στο 98 ΤΜΧΕΘ (Καλλονή Λέσβου), ενώ το έτος 2014 υπηρέτησε ως Διοικητής Μηχανικού στην 98 ΑΔΤΕ.

Με την προαγωγή του σε Συνταγματάρχη,  το 2017, αρχικά τοποθετήθηκε ως Γενικός Αξιωματικός Επιστράτευσης και Υποδιοικητής στην 98 ΜΕ και μετέπειτα ως Διοικητής στην 98 ΜΕ, ενώ από το έτος 2022 ορίσθηκε ως Γενικός Διευθυντής Α.Ο.Ο.Α.

Το έτος 2024 προήχθη στο βαθμό του Ταξίαρχου συνεχίζοντας την άσκηση των καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Α.Ο.Ο.Α.

Στον Ταξίαρχο Ιωάννη Αντωνίου έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπομένων Παρασήμων, Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων, καθώς και Μεταλλίων και  Διαμνημονεύσεων συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης του ΝΑΤΟ και άλλων κρατών.

Είναι κάτοχος πτυχίου γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη Γνώση).

Είναι πατέρας τριών υιών:

του Δημοσθένη, 30 ετών.

του Αλέξανδρου, 10 ετών.

του Άγγελου, 9 ετών.