Ενέργειες Πολεοδόμησης ΖΑΑ Πικερμίου

29 Δεκεμβρίου, 2023

Πρωτοβουλία του ΑΟΟΑ για την εκ νέου προώθηση της πολεοδόμησης της περιοχής ΖΑΑ στη Δ.Ε Πικερμίου.

Σε μια σημαντική ενέργεια, που σηματοδοτεί την εκκίνηση νέας προσπάθειας για την επίλυση χρόνιων χωρικών προβλημάτων  στην πολεοδομική ανάπτυξη των ακινήτων  του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) που βρίσκονται στη Δ.Ε Πικερμίου, ο ΑΟΟΑ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Σύμβουλοι Πολεοδόμοι Μηχανικοί (SUPCO) E.E .

Συγκεκριμένα, στη Δημοτική Ενότητα Πικερμίου, του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου Αττικής έχει καθοριστεί από το 1988 (με Προεδρικό Διάταγμα της 17.1.1988 – ΦΕΚ Δ’ 867)  Ζώνη Αστικού Αναδασμού (Ζ.Α.Α) που περιλαμβάνει τις  εκτάσεις ιδιοκτησίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών «ΑΟΟΑ», «Προσωπικού Ο.Τ.Ε», «Ελληνικός Φοίνιξ», «Ολυμπιακή Στέγη», καθώς και ιδιωτών.Η ΖΑΑ περιλαμβάνεται, εντός των ορίων  του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της τέως κοινότητας Πικερμίου και τμήματος  του τέως τμήματος Ραφήνας   (ΦΕΚ 270/Δ΄/2004) και προορίζεται για πολεοδόμηση – στα κατάλληλα για το σκοπό αυτό τμήματα της συνολικής έκτασης – προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός των παραπάνω οικοδομικών συνεταιρισμών  για την απόκτηση κατοικίας των μελών τους (και των ιδιωτών), με Φορέα υλοποίησης του συνολικού προγράμματος τον ΑΟΟΑ.Επανειλημμένες προσπάθειες τις προηγούμενες δεκαετίες για την έγκριση πολεοδόμησης της περιοχής δεν έχουν μέχρι σήμερα  ευοδωθεί, καθώς  κρίθηκε από το ΣτΕ (2004), ότι δεν πρότειναν στο πλαίσιο του σχεδιασμού  επαρκείς όρους και μέτρα για την, κατά το δυνατό αποτροπή δυσμενών  επιπτώσεων σε τμήματα της συνολικής έκτασης της ΖΑΑ, τα οποία έπρεπε να εξαιρεθούν από την πολεοδόμηση κυρίως λόγω της αναγκαίας προστασίας των παρακείμενων αρχαιολογικών χώρων και των  άλλων προστατευόμενων τμημάτων δασικού χαρακτήρα  ή   του προστατευόμενου όγκου του Πεντελικού.

Η  σύνταξη των δασικών χαρτών, το κτηματολόγιο  και  η  νεότερη σχετική νομοθεσία αλλά και τα συμπεράσματα του  ερευνητικού έργου  που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ ,  παρείχαν την αναγκαία επιστημονική ενημέρωση για τις  δυνατότητες  που προσφέρονται από νέα εργαλεία για την οργανωμένη/συγκροτημένη πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και ανάπλαση με πρωτοβουλία ιδιωτικών φορέων  και την τεκμηρίωση για το ενδεδειγμένο της  αξιοποίησής τους στην επίτευξη του σκοπού που ο ΑΟΟΑ επιδιώκει που δεν είναι άλλος από την επιτυχή ολοκλήρωση και έγκριση  της πολεοδόμησης της περιοχής με την παράλληλη προστασία των τμημάτων της που χρήζουν προστασίας.

Η νέα διαδικασία βασίζεται στην αξιοποίηση του εργαλείου του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) ως κατάλληλου εργαλείου πολεοδόμησης και ανάπλασης περιοχών για συγκεκριμένες χρήσεις και για την προστασία τους και θα υλοποιηθεί σε στάδια, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία (άρθρο 8 του ν.4447/2016).  

Η παρούσα σύμβαση με τους Συμβούλους Πολεοδόμους Μηχανικούς της εταιρείας SUPCO E.E,  αφορά στην συμβουλευτική υποστήριξη του ΑΟΟΑ για την κατάθεση αιτήματος Προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), που αποτελεί το πρώτο στάδιο σχεδιασμού της ανάπτυξης με  τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, προωθώντας μια πρόταση για την ανάπλαση της περιοχής.

Στη συνέχεια , μετά την Προέγκριση – η οποία εγκρίνεται με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ΥΠΕΝ – θα ακολουθήσει το δεύτερο και κύριο στάδιο του σχεδιασμού με την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.), το οποίο  θα επικαιροποιήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2004, ενσωματώνοντας σύγχρονες περιβαλλοντικές παραμέτρους με την – ταυτόχρονη με το Ε.Π.Σ. – εκπόνηση και έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ο ΑΟΟΑ θα προχωρήσει στην προώθηση της προέγκρισης του ΕΠΣ και οι υπηρεσίες της  SUPCO E.E. θα επικεντρωθούν στην υποβολή της αναγκαίας χωρικής και τεχνικής υποστήριξης και πολεοδομικής  τεκμηρίωσης του  αιτήματος προέγκρισης εκπόνησης του ΕΠΣ, με στόχο να εκδοθεί το συντομότερο η εγκριτική  απόφαση  από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς ολοκλήρωση στη συνέχεια και της Μελέτης του Ε.Π.Σ. και της αναγκαίας συνοδευτικής ΣΜΠΕ , με την  έγκριση των οποίων (με την έκδοση προεδρικού διατάγματος) θα επιτευχθεί ο σκοπός του ΑΟΟΑ (και των λοιπών Ο.Σ που συμμετέχουν) για την εξασφάλιση κατοικιών στα μέλη τους αλλά και τη γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάδειξη και την  προστασία του αξιόλογου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής του Πικερμίου και του Δήμου Ραφήνας.

Μοιραστείτε το