Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σχης (ΜΧ) Αντωνίου Ι.
ΓΔ/ΑΟΟΑ
Σχης (ΠΖ-ΕΥ) Τριαντάφυλλος Λ.
ΒΓΔ
Ανθλγος (ΠΖ) Λυμπεροπούλου Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
Ανθστης (ΜΧ) Μωραϊτη Ε.
ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ
Ανθηστης (ΠΖ) Καμηνιώτης Δ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝ. ΔΝΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τσιρίμπη Μαρία
ΔΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Σχης (ΠΖ-ΕΥ) Τριαντάφυλλος Λ.
ΤΜ. ΔΑΝΕΙΩΝ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
Λγος (ΠΖ) Μιτζέλου Γ.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ
Ανθλγος (ΥΠ) Γεωργιάδου Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σμρος (Ε) Ευσταθιάδου Α.
ΤΜ. ΔΑΝΕΙΩΝ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
Σμρος(Ε) Ανεστοπούλου Ν.
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΟΠ Επχιας (ΠΖ) Μαθιουδάκη Χ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΕΠ

Τχης (ΥΠ-ΕΥ) Χαλκιάς Γ.
ΓΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πχης (Ο) Μπασινάς Μ.
ΔΝΤΗΣ ΔOY
Ανχης (ΠΖ-ΕΥ) Μαϊδάτσης Χ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αντχος (Ε) Μιχαλαρέας Π.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΓΡ. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘ.
Ανθσγος (ΥΟΚ) Γκόλιας Σ.
ΤΑΜΕΙΟ
Λγος (ΦΤΘ) Αντωνόπουλος Γ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΔΑΝΕΙΑ
Υπλγος (ΦΠΖ-ΕΥ) Καραπάνου Ε.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σμρος (Ε) Μούζουλα Γ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Σμρος (Ε) Αναστασοπούλου Γ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
Σμρος (Ε) Καραχρήστου Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ανθχος (Ε) Μπολολιάς Α.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΔΑΝΕΙΑ
Αγγελούλη Ευγενία
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ) Μηλαρογιώργου Α.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΓΡ. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘ.

ΤΕΕΔ

Λγος (Ο) Καπνηρού Μ.
ΤΕΕΔ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχης (ΜΧ) Λειβαδίτης Α.
ΔΝΤΗΣ ΔΤΥ
Τχης (ΑΠΖ-ΕΥ) Γκαντσίδης Δ.
ΤΥΑ
Ανθλγος (ΤΘ) Αλεξάκης Κ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΟΠ Επχιας (ΜΧ) Λύκος Ν.
ΔΤΥ
Χειλαδάκη Θεοδώρα-Άννα
ΔΤΥ
Βιδάλης Μιχαήλ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ
Χρυσοχοϊδη Ελισσάβετ
ΔΤΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Κουτσός Χαράλαμπος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κοσμόπουλος Βασίλειος
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Τζουμέρκας Ανδρέας
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τχης (ΑΠΖ-ΕΥ) Γκαντσίδης Δ.
-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανθλγος (ΥΠ) Γεωργιάδου Α.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ) Μηλαρογιώργου Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ