Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΧΗΣ (ΜΧ) Αντωνίου Ι.
ΓΔ/ΑΟΟΑ
ΣΧΗΣ (ΠΖ-ΕΥ) Τριαντάφυλλος Λ.
ΒΓΔ
ΑΝΘΛΓΟΣ (ΠΖ) Λυμπεροπούλου Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
ΑΝΘΣΤΗΣ (ΜΧ) Μωραϊτη Ε.
ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΘΣΤΗΣ (ΠΖ) Καμηνιώτης Δ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝ. ΔΝΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΧΗΣ (ΠΖ-ΕΥ) Τριαντάφυλλος Λ.
ΤΜ. ΔΑΝΕΙΩΝ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
ΛΓΟΣ (ΠΖ) Μιτζέλου Γ.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ
ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΠ) Γεωργιάδου Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΜΡΟΣ (Ε) Ευσταθιάδου Α.
ΤΜ. ΔΑΝΕΙΩΝ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
ΣΜΡΟΣ (Ε) Ανεστοπούλου Ν.
ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΟΠ ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) Μαθιουδάκη Χ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τσιρίμπη Μαρία
ΔΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΠ

ΤΧΗΣ (ΥΠ-ΕΥ) Χαλκιάς Γ.
ΓΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΧΗΣ (Ο) Μπασινάς Μ.
ΔΝΤΗΣ ΔOY
ΑΝΧΗΣ (ΠΖ-ΕΥ) Μαϊδάτσης Χ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΤΧΟΣ (Ε) Μιχαλαρέας Π.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΓΡ. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘ.
ΑΝΘΣΓΟΣ (ΥΟΚ) Γκόλιας Σ.
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΓΟΣ (ΦΤΘ) Αντωνόπουλος Γ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΔΑΝΕΙΑ
ΥΠΛΓΟΣ (ΦΠΖ-ΕΥ) Καραπάνου Ε.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΜΡΟΣ (Ε) Μούζουλα Γ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΣΜΡΟΣ (Ε) Αναστασοπούλου Γ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
ΣΜΡΟΣ (Ε) Καραχρήστου Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΘΧΟΣ (Ε) Μπολολιάς Α.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΔΑΝΕΙΑ
Αγγελούλη Ευγενία
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γεωργαντά Θεοδώρα
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΓΡ. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘ.
ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ (ΠΖ) Μηλαρογιώργου Α.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΓΡ. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘ.

ΤΕΕΔ

ΛΓΟΣ (Ο) Καπνηρού Μ.
ΤΕΕΔ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΧΗΣ (ΜΧ) Λειβαδίτης Α.
ΔΝΤΗΣ ΔΤΥ
ΤΧΗΣ (ΑΠΖ-ΕΥ) Γκαντσίδης Δ.
ΤΥΑ
ΑΝΘΛΓΟΣ (ΤΘ) Αλεξάκης Κ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΟΠ ΕΠΧΙΑΣ (ΜΧ) Λύκος Ν.
ΔΤΥ
Χειλαδάκη Θεοδώρα-Άννα
ΔΤΥ
Βιδάλης Μιχαήλ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ
Χρυσοχοϊδη Ελισσάβετ
ΔΤΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Κουτσός Χαράλαμπος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κοσμόπουλος Βασίλειος
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Τζουμέρκας Ανδρέας
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΧΗΣ (ΑΠΖ-ΕΥ) Γκαντσίδης Δ.
-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΠ) Γεωργιάδου Α.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ

ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ (ΠΖ) Μηλαρογιώργου Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ