Κατασκευή Έργων Υποδομής στον Οικισμό του Α.Ο.Ο.Α. στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης

2 Νοεμβρίου, 2023

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Οργανισμού και του εποπτεύοντος ΥΠΕΘΑ, υπογράφηκε την 25 Οκτ 2023 στην έδρα του Δ΄ΣΣ η σύμβαση με αντικείμενο ” Κατασκευή Έργων Υποδομής στον Οικισμό του Α.Ο.Ο.Α. στην Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης”.

Με την υπογραφή της σύμβασης εκκινεί η υλοποίηση των έργων υποδομής για ένα στεγαστικό πρόγραμμα του Α.Ο.Ο.Α. στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης που για τεχνικούς λόγους είχε καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υλοποίηση του έργου πέρα από το ότι συνιστά εξυπηρέτηση του Α.Ο.Ο.Α. προς τα μέλη του, έχει σκοπό να καταδείξει το ενδιαφέρον του Οργανισμού για την πρότυπη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή του Έβρου.

Μοιραστείτε το