Κοινοποίηση καταστάσεων της Α΄, Β΄ και Ενιαίας Κατηγορίας Μελών του ΑΟΟΑ, που δήλωσαν συμμετοχή και πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση δανείου, στο πλαίσιο του 40ου Στεγαστικού Προγράμματος

9 Οκτωβρίου, 2023

Κοινοποίηση καταστάσεων της Α΄, Β΄ και Ενιαίας Κατηγορίας Μελών του ΑΟΟΑ, που δήλωσαν συμμετοχή και πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση δανείου,  στο πλαίσιο του 40ου Στεγαστικού Προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ 70.000€ – 100.000€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 70000€

Μοιραστείτε το