ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΟΟΑ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

9 Νοεμβρίου, 2023

1. Οι οικονομικες καταστάσεις 2022, οι οποίες ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές διατυπώνοντας γνώμη επί αυτών, εγκρίθηκαν με την Απόφαση με Φ.956.1/29/1279763/Σ.5003 από 30/10/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΔΒ6-ΑΝΟ)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το