ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

20 Φεβρουαρίου, 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε
Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό ακινήτου Φ.913.31 με ΑΓΜ: 1 επί της οδού Ιοφώντος 1, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφάνειας 141,89 m2 .

Μοιραστείτε το