Ανακοίνωση Διενέργειας Συμπληρωματικής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον Οικισμό Α.Ο.Ο.Α. στη Νέα Χιλή στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» με Α.Μ. 01/2022

23 Μαΐου, 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε
1. Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ ΝΠΔΔ), ως Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄ εφαρμογή του (β) σχετικού και λόγω μη επάρκειας των υπαλλήλων του Οργανισμού για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του αρθ 221 του (α) ομοίου, και αφού δημοσιοποίησε ως προβλέπεται, με το (δ) σχετικό τα
στοιχεία της Σύμβασης, πραγματοποίησε την 6η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ, δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου, ως προβλέπεται στην παρ. 8 (α) του ιδίου, σε αυτές τις περιπτώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το