ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ για το Έργο «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον Οικισμό του ΑΟΟΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» ΑΜ 01/2022

23 Μαΐου, 2023

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ για το Έργο «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον
Οικισμό του ΑΟΟΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» ΑΜ 01/2022

Φ.916.3/05/936/Σ.196/6-2-23

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

.

Μοιραστείτε το