ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Α.Ο.Ο.Α. ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

23 Μαΐου, 2023

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την Διενέργεια
Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την Επιλογή Μελών Επιτροπής
Διαγωνισμού του Έργου: «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον
Οικισμό Α.Ο.Ο.Α. στη Νέα Χιλή στο Δήμο Αλεξανδρούπολης»
με Α.Μ. 01/2022 και Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το