ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

23 Μαΐου, 2023

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού
Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ), ΝΠΔΔ, προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο
Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του
καταστήματος Φ.913.54 με ΑΓΜ:11 επί της Οδού Πίνδου 116-118, στη ΔΕ
Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, συνολικής επιφάνειας 76,22 m2.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το