Χορήγηση δανείων 40ου Στεγαστικού Προγράμματος

27 Ιουνίου, 2024

Ο Οργανισμός ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη χορήγηση 3 δανείων σε δικαιούχα μέλη στο πλαίσιο του 40ου Στεγαστικού Προγράμματος συνολικού ύψους 240.000 ευρώ.

Μοιραστείτε το