Έγκριση Απολογισμών και Ισολογισμών του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) για το Οικονομικό Έτος 2021

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε ο απολογισμός και ο ισολογισμός του ΑΟΟΑ για το οικονομικό έτος 2021 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Details

Έγκριση Απολογισμών και Ισολογισμών του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) για τα Οικονομικά Έτη 2009 έως 2020

Σας γνωρίζουμε οτι εγκρίθηκε ο απολογισμός και ισολογισμός του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) για τα Οικονομικά Έτη 2009 έως 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Details