ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε1. Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/ΝΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.82 (ΑΓΜ:5)], επί της οδού Κατσιμήτρου 10, στο Δήμο Ιωαννιτών , συνολικής επιφάνειας 82,24 τμ.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ ΕΟ Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ), ΝΠΔΔ, προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.27 με ΑΓΜ:2 επί της Οδού Θήρωνος 9, στην Αθήνα, (ισόγειο επιφάνειας:32,39 τμ και βοηθητικών χώρων επιφανείας:32,29…

Έγκριση Απολογισμών και Ισολογισμών του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) για το Οικονομικό Έτος 2021

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε ο απολογισμός και ο ισολογισμός του ΑΟΟΑ για το οικονομικό έτος 2021 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Έγκριση Απολογισμών και Ισολογισμών του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) για τα Οικονομικά Έτη 2009 έως 2020

Σας γνωρίζουμε οτι εγκρίθηκε ο απολογισμός και ισολογισμός του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) για τα Οικονομικά Έτη 2009 έως 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.