ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε1. Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/ΝΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.82 (ΑΓΜ:5)], επί της οδού Κατσιμήτρου 10, στο Δήμο Ιωαννιτών , συνολικής επιφάνειας 82,24 τμ.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ ΕΟ Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ), ΝΠΔΔ, προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.27 με ΑΓΜ:2 επί της Οδού Θήρωνος 9, στην Αθήνα, (ισόγειο επιφάνειας:32,39 τμ και βοηθητικών χώρων επιφανείας:32,29…